Skupiny ŘP

Tabulka druhů výcviku a podmínek získání ŘP

Popis jednotlivých skupin řidičských oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění od 19.1.2013

SKUPINA

POPIS

Min.věk

další podmínka

AM

 • Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:

ü  dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

ü  tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

ü  3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

15

 

A1

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
 • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

16

 

A2

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

18

 

A

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
 • tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2, 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

21

 

B1

 • čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,

17

 

B

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1 
 • Rozšíření rozsahu skupiny B: Pro soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg a nepřevyšuje 4 250 kg je nutné buďto řidičské oprávnění skupiny BE nebo složení tzv. „doplňovací zkoušky“ podle § 45a zákona č. 247/2000 Sb. V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.“96“.

ü  Text kurzívou vychází z nesprávného překladu směrnice Komise č. 2006/126/ES. Nyní je v legislativním procesu novela, která tento nedostatek odstraní:

Řidičské oprávnění skupiny B - text, který odpovídá směrnici 2006/126/ES:

1. Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu.“ („B96“).

2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou,

3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1.

18

 

B+E

 • jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

18

držitel skupiny B

C1

 • motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

18

držitel skupiny B

C1+E

 • jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

ü  z vozidla skupiny C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

ü  z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,

18

držitel skupiny C1

C

 • motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

18

držitel skupiny B

C+E

1. Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

2. jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E 3. jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

18

držitel skupiny C

D1

 • motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

21

držitel skupiny B

D1+E

 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny D1 a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností nad 750 kg

21

držitel skupiny D1

D

 • motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

21

držitel skupiny B

D+E

 • Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.
 • Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E

21

držitel skupiny D

T

 • traktory a pracovních stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

17

 

Upozornění:

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vydavatel: Pražské autoškoly