Jak má probíhat výcvik ?

Budeme se zabývat nejčastěji žádaným druhem výcviku - skupinou B.

Výcvik v autoškole se řídí výše uvedeným zákonem č. 247/2000 Sb. Skládá se z teoretické a praktické části.

Teoretickou výuku můžete absolvovat v kursu s kompletním výkladem těchto předmětů: Předpisy o provozu vozidel, Ovládání a údržby vozidla, Teorie jízdy a zásad bezpečné jízdy a Zdravotní přípravy.

Pokud nemůžete navštěvovat zpravidla asi 3 měsíce trvající kurs, lze výcvik na většinu skupin absolvovat podle individuálního plánu. Obdržíte látku pro samostudium a na konzultacích učitel Vaše samostudium prověří a přidá svůj výklad. Při této formě absolvujete místo 4 hodin výuky v kurzu 1 hodinu konzultací.

Praktický výcvik se skládá ze tří etap výcviku v jízdě a dále zdravotnické přípravy praxe a praktické údržby.
V první etapě se učíte na trenažéru (AT) nebo na autocvičišti (AC) základním dovednostem potřebným k ovládání vozidla. Jedná se o rozjezd, zastavení, řazení, zatáčení, slalom, couvání apod. Na závěr první etapy již jezdíte po silnici v tzv. mírném provozu (MP) .

Ve druhé etapě procvičujete získané dovednosti v běžném silničním provozu s důrazem na dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy.

Ve třetí etapě byste již měli dosáhnout plné samostatnosti při řízení vozidla, a to v hustém silničním provozu a za ztížených podmínek.

Kolik mají jednotlivé etapy skupiny B hodin ?

1. etapa má několik variant, při nichž vždy žák absolvuje 7 vyučovacích hodin ( vždy po 45 minutách)

Celkem  2 h AT nebo AC
5 h MP
---------------------
7 vyučovacích hodin

2. etapa obsahuje 12 vyučovacích hodin.

3. etapa obsahuje 9 vyučovacích hodin.

Celkem tedy absolvujete 28 vyučovacích hodin praktické jízdy.

Počet hodin daný učební osnovou je stanoven jako minimální a při současné náročnosti závěrečných zkoušek, kdy absolvujete 30 minutovou jízdu se zkušebním komisařem nemusí všem žadatelům stačit.
Pokud chcete být dobře připraveni, můžete si zaplatit jízdy nad tento minimální rámec.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vydavatel: Pražské autoškoly