Závěrečná zkouška

Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku.
Zkouška probíhá v jeden den v autoškole, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:

  • písemný test z "pravidel" (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla u ckupin C1, C, D1, D a přívěsy k nim
  • zkouška z praktické jízdy (30 minut sk. A,B,BE,T, 45 minut sk. C,CE,D,DE)

SPrávní poplatek

Za zkoušku z odborné způsobilosti je žadatel povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 700,- Kč.

Opakovaná zkouška

Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní. Všechny zkoušky musíte složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik!

Za opakované zkoušky budete úřadu platit takto:

Pravidla o provozu na pozemních komunikacích    100,- Kč
Ovládání a údržba vozidla 200,- Kč
Praktická jízda 400,- Kč

Autoškola je povinna Vás přihlásit k opakované zkoušce do 15 dní od Vašeho požadavku. Do dalších 15 dní Vás musí komisař vyzkoušet.

Zpravidla se žadatel s autoškolou rozumně dohodne na opravném termínu do 1 měsíce. To je v souladu s předchozí informací, čerpající ze zákona č.247/2000 Sb.

Občas se stává, že v některých autoškolách žákům tvrdí, že nemají termíny. Toto opravdu není Váš problém. Cítíte-li, že něco není v pořádku, doporučujeme Váš požadavek předat vedoucímu autoškoly písemně a nechat si potvrdit kopii. Toto pro Vás může být důležité v případě eventuelního občanskoprávního sporu. Pokud Vám autoškola přesto nevyhoví, můžete si stěžovat na příslušném odboru dopravně správních agend pověřené obce či magistrátu statutárního města.

Pro žadatele v autoškolách s registrací v Praze: Oddělení zkušebních komisařů odboru dopravně správních agend Magistrátu hl.m.Prahy.


oddělení zkušebních komisařů
odboru dopravních agend
ul. Nad Vršovskou horou 88/4
101 00, Praha 10
telefon : +420 234 690 438
fax : 236005708

Příklad možné žádosti o opakovanou zkoušku uvádíme zde. Písemná forma rozhodně není předepsána a měla by být až krajním řešením problému.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vydavatel: Pražské autoškoly