Výcvik od začátku do konce

V ČR platí od 1.1.2001 zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Zákon stanoví podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku a jeho minimální rozsah. Tato legislativní norma je pro všechny autoškoly závazná.

Teoretická výuka

probíhá jednak formou kursu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje samostudiem a povinné konzultace absolvuje s učitelem.

V žádném případě by Vám autoškola neměla učinit nabídku v tom smyslu, že se budete učit doma a jenom chodit psát testy. Vždy je přinejmenším povinnost konzultací s výkladem.

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Zjednodušeně řečeno je dána povinnost s Vámi odjezdit při výcviku skupiny B 28 vyučovacích hodin jízdy, přičemž část hodin lze absolvovat na trenažéru. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Toto je zákonem stanovené minimum. Po absolvování minimálního počtu hodin teorie i praxe máte možnost být přihlášeni ke zkoušce.

Autoškola je povinna Vám vydat průkaz a do toho zaznamenávat hodiny praktického výcviku. Tento průkaz byste měli mít u sebe vždy při výcviku.

Rozhodně nedoporučujeme akceptovat následující modelovou situaci: učitel Vám sdělí, že nemají trenažér a navrhne, že pojedete rovnou na silnici a o počty hodin trenažéru méně. Souhlasem s takovým postupem byste nejen podpořili nekalou soutěž, ale především ošidili sami sebe!

Zahájení kurzu

Výcvik může být zahájen poté, co v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Ten je součástí žádosti.

Délka kurzu

Délka kursu závisí na řadě faktorů, především na počtu hodin příslušného druhu výcviku.
Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Není vyloučeno na přání žáka absolvovat kurz intenzivní formou, kdy lze dobu trvání výcviku výrazně zkrátit (samozřejmě při dodržení učební osnovy).

Pokud Váš výcvik trvá výrazně déle, či od začátku s Vámi učitel jezdí nepřiměřeně málo, potom zpravidla něco není v pořádku.

Ukončení kurzu

Váš výcvik může být ukončen poté, až absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny zákonem jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s autoškolou počet hodin vyšší tak, abyste k závěrečné zkoušce byli 100% připraveni.
Rozhodně Vám autoškola nemůže hodiny navíc nařizovat.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Vydavatel: Pražské autoškoly