OBECNÁ DISKUZE

20.10.2007 23:16

Reakce na příspěvek

Re: Re: Re: Re: zdravotnický kurz

4.10.2009 01:28 vložil Jan Stejskal - Autoškola  IP: 85.119.88.37

Takže konečně jsem našel příspěvky na toto téma a velmi rád vysvětlím tento zvláštní přístup !!! Cituji zde znění zák. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způs. k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů kde v §20 (Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o ŘP) odst. 2 Výuka obsahuje : a)Výuku předpisů o provozu vozidel, b) výuku o ovládání a údržbě vozidla, c) výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, d) výuku zdravotnické přípravy.... To znamená, že žadatel je povinen tuto osnovu doržet tím, že ji absolvuje v minimálním počtu vyučovacích hodin stanovených mimo jiné tímto zákonem (247/2000Sb.) tj (kromě ostatních předmětů) 4 vyučovací hodiny zdravotní přípravy... Za další: v následujícím § 21 odst.1 se dále praví že: Vyučovat jednotlivé předměty, S VYJÍMKOU PŘRDMĚTU ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení.(rozuměj učitele autoškoly) dále pak § 22 určuje, kdo je oprávněn vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci: (cituji) a) lékaři, b) vyšší zdravotní pracovníci /diplomovaná zdr. či dětská sestra, diplomovaná porodní asistentka, c) střední zdravotnický pracovník /zdr. záchranář, všeob. sestra, dětská sestra, porodní asistentka atd. d) nižší zdravotnický pracovník /ošetřovatel, řidič vozidla rychlé zdrav. či lékařské pomoci/, e) učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství na stř. a vyšš. zdravotnických školách, f) absolventi rekvalifikačních kursů akreditovaných Ministerstvem školství s názvem "člen první pomoci", g) INSTRUKTOŘI ČERVENÉHO KŘÍŽE a absolventi zdr, přípr. zaměřené na výuku v autoškolách. Jako provozovatel autoškoly s řádným a platným profesním osvedčením učitele autoškoly nemusím být žádnou osobou uvedenou v § 22. Podmínkou pro vydání živnostenského listu a dále pak registrace k provozování autoškoly však bylo, že si takovou osobu pro výuku zdr. přípravy zajistím smluvně. Tím se pro Jablonec nad Nisou v mé autoškole stal Český červený kříž.... Tím chci říct, že takto se autoškola "postarala" zcela podle znění zákona o řádnou zdrav. přípravu zmíněné žadatelky o ŘP Pavly. Ta však po přečtení Vašich odpovědí na svůj zdejší dotaz vzala povinnosti do svých rukou a v termínu, který jsem jí včas a řádně zajistil, se na zdravovědu nedostavila a i nadále odmítá toto absovovat... Tento její dotaz je vytržený z kontextu protože celý problém tkví v tom, že v ceně kusu za výcvik v naší autoškole není cena za zdravotní přípravu na Č.Cerveném kříži..Toto si hradí žadatelé zvlášť. .S tímto jsou žáci autoškoly seznámeni hned na začátku kursu a souhlasí... Zejména proto, že tento kurz stojí 300,- kč a pokud bych tuto částku zaúčtoval do ceny kursu a tím by mi procházela účetnictvím, tedy bych z této částky zaplatil daň. Musel bych o tuto daň navýšit i částku která by naše žadatele stála zdravověda na ČČK. V době kdy se většina lidí snaží na čemkoli ušetřit se mi toto řešení vůči svým žákům zdá naprosto fér... Pavla však chtěla ušetřit i tyto tři stovky... Velmi si vážím, těch žáků, kteří se připravují poctivě na profesi řidiče i přes to, že nějaká zkouška nevyjde hned napoprvé. Co když jednou Pavla na křižovatce usoudí, že něco nemusí...kdopak z nás jí tam potká !!??


Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Vydavatel: Pražské autoškoly